×

Umów się na wizytę

Przesyłając ten formularz zgadzasz się na przesłanie do firmy NaLigonia wprowadzonych informacji.
Twoje dane osobowe są poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim. Służą wyłącznie do przetworzenia żądania i ułatwienia ponownego kontaktu.

 

Lekarz specjalista - Psycholog, Psychoonkolog, TerapeutaMarzena Augustyn Łyskaniuk

+48 883 989 893

rejestracja@naligonia.com

Marzena Augustyn Łyskaniuk

Jestem psychologiem, psychoonkologiem klinicznym, psychoterapeutą w procesie szkolenia. Systematycznie podnoszę swoje kwalifikacje zawodowe, nieustannie się dokształcając i uczestnicząc w szkoleniach, kursach i konferencjach naukowych o różnorodnej tematyce. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Zajmuję się przede wszystkim prowadzeniem psychoterapii indywidualnej, diagnostyką, poradnictwem psychologicznym oraz wsparciem osób w sytuacjach kryzysowych. Pracuję z młodzieżą od 15 roku życia i osobami dorosłymi. Moje doświadczenie obejmuje pracę zarówno w warunkach szpitalnych jak i ambulatoryjnych. Zawodowo pracuję w szpitalu w Głuchołazach na oddziale psychiatrycznym, pulmonologicznym z pododdziałem chemioterapii, psychosomatycznym z pacjentami po zakończonym leczeniu onkologicznym oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego. Współpracuje również z Punktem dla osób doznających przemocy, gdzie udzielam pomocy psychospołecznej członkom rodzin, w których występuje zjawisko przemocy oraz problem alkoholowy.
Swoje doświadczenie zdobywałam również w Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Prudniku oraz w Centrum Psychologii Zdrowia DORMED w Nysie.

Czym zajmuje się psycholog?

Psycholog to specjalista zajmujący się wszelkimi zaburzeniami natury emocjonalnej, pomaga rozwiązywać problemy, towarzyszy pacjentom podczas trudnych doświadczeń życiowych.

Co leczy psycholog?

 • Zaburzenia psychiczne typu depresja, nerwica, zaburzenia odżywiania, uzależnienia, itp.
 • Destrukcyjne systemy myślenia o sobie i świecie
 • Dba o sferę psychiczną podczas trwania chorób somatycznych (np. nowotworów)
 • Kryzysy małżeńskie i rodzinne
 • Trudne sytuacje życiowe (choroba, wypadek, śmierć bliskiej osoby)
 • Problemy życia codziennego (szkolne, zawodowe, rodzinne, partnerskie)

Kiedy wybrać się do psychologa?

Warto umówić się na konsultację psychologiczną wtedy, kiedy zauważamy nietypowe zachowania u siebie lub swoich bliskich. Może to być pogłębiający się spadek nastroju, emocjonalna huśtawka, zaburzenia lękowe. Psycholog jest w stanie pomóc również osobom po traumatycznych przejściach, takich jak ciężki wypadek, trudne relacje rodzinne, długotrwała i wyniszczająca choroba.

Jak często do psychologa?

Terminarz wizyt u psychologa to kwestia indywidualna, którą ustala specjalista wspólnie z pacjentem. Standardowo jednak terapia obejmuje spotkania minimum raz w tygodniu.

Zakres usług:

 • Konsultacja psychologiczna
 • Psychoterapia indywidualna
 • Interwencja kryzysowa
 • Badania psychologiczne:
  - badanie osobowości Wielowymiarowym Kwestionariuszem Osobowości MMPI-2
  - badanie testem Pamięci Wzrokowej Benton
  - badanie Skalą Inteligencji Wechslera dla Dorosłych

Ważne informacje:

W naszej przychodni można skorzystać z terapii poznawczo-behawioralnej.
Terapia poznawczo-behawioralna jest krótkoterminową formą psychoterapii. Badania naukowe potwierdzają jej skuteczność w różnych grupach problemów. Wraz z pacjentem identyfikuje i poszukuje rozwiązania problemu, bazując na związku między: myślami, emocjami, ciałem i zachowaniem. Wszystkie te elementy wpływają na siebie. Każdy z nich jest rozpatrywany w kontekście problemów na ,,tu i teraz’’. Teraźniejszość w połączeniu z historią życia klienta pozwala zrozumieć jego system przekonań i schematy, które powodują pojawienie się problemu. Schematy poznawcze organizują nasze rozumienie świata. Powstają na bazie tego czego doświadczamy. Zawierają myśli, przekonania o sobie, innych i świecie, wspomnienia i wiedzę. W pracy wykorzystuję konkretne strategie terapeutyczne, które pozwalają obserwować postępy terapii i zauważać zmniejszanie objawów.

Cennik psycholog
Konsultacja psycholologiczna 100 zł
Psychoterapia indywidualna 100 zł
Interwencja kryzysowa 100 zł
Badania psychologiczne
Badanie osobowości Wielowymiarowym Kwestionariuszem Osobowości MMPI-2 130 zł
Badanie testem Pamięci Wzrokowej Benton 70 zł
Badanie Skalą Inteligencji Wechslera dla Dorosłych 180 zł

Umów się na wizytę