×

Umów się na wizytę

Przesyłając ten formularz zgadzasz się na przesłanie do firmy NaLigonia wprowadzonych informacji.
Twoje dane osobowe są poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim. Służą wyłącznie do przetworzenia żądania i ułatwienia ponownego kontaktu.

 

Lekarz specjalista - Psycholog, Psychoonkolog, TerapeutaMarzena Augustyn Łyskaniuk

+48 883 989 893

rejestracja@naligonia.com

Marzena Augustyn Łyskaniuk

Jestem psychologiem, psychoonkologiem klinicznym, psychoterapeutą w procesie szkolenia. Systematycznie podnoszę swoje kwalifikacje zawodowe, nieustannie się dokształcając i uczestnicząc w szkoleniach, kursach i konferencjach naukowych o różnorodnej tematyce. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Zajmuję się przede wszystkim prowadzeniem psychoterapii indywidualnej, diagnostyką, poradnictwem psychologicznym oraz wsparciem osób w sytuacjach kryzysowych. Pracuję z młodzieżą od 15 roku życia i osobami dorosłymi. Moje doświadczenie obejmuje pracę zarówno w warunkach szpitalnych jak i ambulatoryjnych. Zawodowo pracuję w szpitalu w Głuchołazach na oddziale psychiatrycznym, pulmonologicznym z pododdziałem chemioterapii, psychosomatycznym z pacjentami po zakończonym leczeniu onkologicznym oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego. Współpracuje również z Punktem dla osób doznających przemocy, gdzie udzielam pomocy psychospołecznej członkom rodzin, w których występuje zjawisko przemocy oraz problem alkoholowy.
Swoje doświadczenie zdobywałam również w Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Prudniku oraz w Centrum Psychologii Zdrowia DORMED w Nysie.

Czym zajmuje się psycholog?

Psycholog to specjalista zajmujący się wszelkimi zaburzeniami natury emocjonalnej, pomaga rozwiązywać problemy, towarzyszy pacjentom podczas trudnych doświadczeń życiowych.

Co leczy psycholog?

 • Zaburzenia psychiczne typu depresja, nerwica, zaburzenia odżywiania, uzależnienia, itp.
 • Destrukcyjne systemy myślenia o sobie i świecie
 • Dba o sferę psychiczną podczas trwania chorób somatycznych (np. nowotworów)
 • Kryzysy małżeńskie i rodzinne
 • Trudne sytuacje życiowe (choroba, wypadek, śmierć bliskiej osoby)
 • Problemy życia codziennego (szkolne, zawodowe, rodzinne, partnerskie)

Kiedy wybrać się do psychologa?

Warto umówić się na konsultację psychologiczną wtedy, kiedy zauważamy nietypowe zachowania u siebie lub swoich bliskich. Może to być pogłębiający się spadek nastroju, emocjonalna huśtawka, zaburzenia lękowe. Psycholog jest w stanie pomóc również osobom po traumatycznych przejściach, takich jak ciężki wypadek, trudne relacje rodzinne, długotrwała i wyniszczająca choroba.

Jak często do psychologa?

Terminarz wizyt u psychologa to kwestia indywidualna, którą ustala specjalista wspólnie z pacjentem. Standardowo jednak terapia obejmuje spotkania minimum raz w tygodniu.

Zakres usług:

 • Konsultacja psychologiczna
 • Psychoterapia indywidualna
 • Interwencja kryzysowa
 • Badania psychologiczne:
  - badanie osobowości Wielowymiarowym Kwestionariuszem Osobowości MMPI-2
  - badanie testem Pamięci Wzrokowej Benton
  - badanie Skalą Inteligencji Wechslera dla Dorosłych

Ważne informacje:

W naszej przychodni można skorzystać z terapii poznawczo-behawioralnej.
Terapia poznawczo-behawioralna jest krótkoterminową formą psychoterapii. Badania naukowe potwierdzają jej skuteczność w różnych grupach problemów. Wraz z pacjentem identyfikuje i poszukuje rozwiązania problemu, bazując na związku między: myślami, emocjami, ciałem i zachowaniem. Wszystkie te elementy wpływają na siebie. Każdy z nich jest rozpatrywany w kontekście problemów na ,,tu i teraz’’. Teraźniejszość w połączeniu z historią życia klienta pozwala zrozumieć jego system przekonań i schematy, które powodują pojawienie się problemu. Schematy poznawcze organizują nasze rozumienie świata. Powstają na bazie tego czego doświadczamy. Zawierają myśli, przekonania o sobie, innych i świecie, wspomnienia i wiedzę. W pracy wykorzystuję konkretne strategie terapeutyczne, które pozwalają obserwować postępy terapii i zauważać zmniejszanie objawów.

Cennik psycholog
Konsultacja psycholologiczna 100 zł
Psychoterapia indywidualna 100 zł
Interwencja kryzysowa 100 zł
Badania psychologiczne
Badanie osobowości Wielowymiarowym Kwestionariuszem Osobowości MMPI-2 130 zł
Badanie testem Pamięci Wzrokowej Benton 70 zł
Badanie Skalą Inteligencji Wechslera dla Dorosłych 180 zł

Umów się na wizytę

 

Przesyłając ten formularz zgadzasz się na przesłanie do firmy NaLigonia wprowadzonych informacji.
Twoje dane osobowe są poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim.
Służą wyłącznie do przetworzenia żądania i ułatwienia ponownego kontaktu.