×

Umów się na wizytę

 

Lekarz specjalista - Psycholog, Psychoonkolog, TerapeutaMarzena Augustyn Łyskaniuk

+48 883 989 893

rejestracja@naligonia.com

O mnie

Jestem psychologiem, psychoonkologiem klinicznym, psychoterapeutą w procesie szkolenia. Systematycznie podnoszę swoje kwalifikacje zawodowe, nieustannie się dokształcając i uczestnicząc w szkoleniach, kursach i konferencjach naukowych o różnorodnej tematyce. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Zajmuję się przede wszystkim prowadzeniem psychoterapii indywidualnej, diagnostyką, poradnictwem psychologicznym oraz wsparciem osób w sytuacjach kryzysowych. Pracuję z młodzieżą od 15 roku życia i osobami dorosłymi. Moje doświadczenie obejmuje pracę zarówno w warunkach szpitalnych jak i ambulatoryjnych. Zawodowo pracuję w szpitalu w Głuchołazach na oddziale psychiatrycznym, pulmonologicznym z pododdziałem chemioterapii, psychosomatycznym z pacjentami po zakończonym leczeniu onkologicznym oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego. Współpracuje również z Punktem dla osób doznających przemocy, gdzie udzielam pomocy psychospołecznej członkom rodzin, w których występuje zjawisko przemocy oraz problem alkoholowy.
Swoje doświadczenie zdobywałam również w Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Prudniku oraz w Centrum Psychologii Zdrowia DORMED w Nysie.

Terapia poznawczo-behawioralna

Terapia poznawczo-behawioralna jest krótkoterminową formą psychoterapii. Badania naukowe potwierdzają jej skuteczność w różnych grupach problemów. Wraz z pacjentem identyfikuje i poszukuje rozwiązania problemu, bazując na związku między: myślami, emocjami, ciałem i zachowaniem. Wszystkie te elementy wpływają na siebie. Każdy z nich jest rozpatrywany w kontekście problemów na ,,tu i teraz’’. Teraźniejszość w połączeniu z historią życia klienta pozwala zrozumieć jego system przekonań i schematy, które powodują pojawienie się problemu. Schematy poznawcze organizują nasze rozumienie świata. Powstają na bazie tego czego doświadczamy. Zawierają myśli, przekonania o sobie, innych i świecie, wspomnienia i wiedzę. W pracy wykorzystuję konkretne strategie terapeutyczne, które pozwalają obserwować postępy terapii i zauważać zmniejszanie objawów.

Zakres usług

  • Konsultacja psycholologiczna
  • Psychoterapia indywidualna
  • Interwencja kryzysowa
  • Badania psychologiczne:
    - badanie osobowości Wielowymiarowym Kwestionariuszem Osobowości MMPI-2
    - badanie testem Pamięci Wzrokowej Benton
    - badanie Skalą Inteligencji Wechslera dla Dorosłych

Kontakt

Tel. +48 883 989 893
www.psychologprudnik.pl
e-mail: marzena.a@naligonia.com

Umów się na wizytę

 

Zapisz się do
newslettera